🚧 Maintenance Advisory 🚧

Ang RF Classic PH ay sumasailalim sa lingguhang maintenance para mapabuti ang iyong paglalaro at magsisimula ito bukas Martes, Mayo 26, 2020, sa 9:00 AM [GMT + 8]. Maaring mag-log-out sa iyong mga account bago ang nabanggit na oras upang maiwasan ang mga komplikasyon.

Ang tinatayang oras ng pagtatapos ng lingguhang pagpapanatili ay sa pagitan ng 8:00 AM hanggang 12:00 PM GMT + 8.

Nairito ang listahan ang naayos namin ngayong linggo.

1) ChipWar 0% HP Status Freeze
2) Visual bug view loots ng mga Pitboss
3) Currency Error sa pagtakbo bilang RaceLeader
4) Ammo crafting bug (Success rate and PT Bug)
5) Increase view range
6) Lvl1 Accretia melee makakagamit na ng grenade launcher
7) Pwede na ulet magamit ang emoticons
8) Fixed Ether quest Lvl40 type c weapon changing boogie volt to Caliana atrock quest
9) 30% Increase Ore Capacity
10) 20% Increase Chip HP
11) Sealed hecate accuracy
12) Enabled Talic convertion to Chip
13) Weapon/Armor Crafting slot bug
14) Mail Enabled
15) Guild Honor Enabled
16) Cash shop new item ( Cartella Resource Box)
17) Cragmine STC will drop purely HMS
18) FR Quest level requirement Lvl50
19) Added Forbidden files in Assassin Builder (ACC FR Quest)
20) Added Fugitive Belonging in Assassin Builder (Bells/Cora FR Quest)
21) Council armors effect removed for non-council
22) Communion Crystal BUG (The quantity is not decreasing)
23) 5 Daily Quest and Daily Quest from Hero Update the time reset every 5:00 AM GMT +8
24) MAU Rework (Still under investigation/Testing)
25) Level50 5th DQ Reward changed to “2pcs keen,favor,grace,darkness,mercy”

Scroll to Top